May 13th Month Ka Na? Mga Kadalasang Itinatanong tungkol sa 13th month pay

div1 { font-size:12px; max-width: 550px; margin-left: auto; margin-right: auto; color: white; line-height: 80%; } div2 { font-size:18px; max-width: 550px; margin-left: auto; margin-right: auto; color: white; line-height: 80%; } div3 { font-size:14px; max-width: 600px;…

Read More


Paano maging member ng SSS ang mga kasambahay?

div1 { font-size:12px; max-width: 550px; margin-left: auto; margin-right: auto; color: white; line-height: 80%; } div2 { font-size:18px; max-width: 550px; margin-left: auto; margin-right: auto; color: white; line-height: 80%; } div3 { font-size:14px; max-width: 600px;…

Read More