1. Ano ang 13th month pay?

Ang 13th month pay ay isang uri ng cash compensation na nirerequire ng batas na ibigay ng employer sa mga empleyado. Ito ay base sa Presidential Decree No. 851, s. 1975 (Requiring All Employers to Pay their Employees a 13th Month Pay).

2. Kailan ibinibigay ang 13th month pay?

Ito ay ibinibigay sa mga empleyado bago sumapit ang bisperas ng Pasko, on or before December 24 ng taon. Maaaring ibigay ng employer ang kalahati ng 13th month pay sa kalagitnaan ng taon, habang ang kaakibat na kalahati ay maaring ibigay bago mag-Pasko, basta on or before December 24 ng taon. Maaari rin itong ibigay base sa magiging kasunduan kung sakaling may unyon, basta maibibigay ito on or before December 24 ng taon.

3. Sino-sino ang mga maaaring makatanggap ng 13th month pay?

  • Rank and file employees (non-managerial)
  • Mga empleyadong may fixed/guaranteed wage
  • Mga empleyadong sumasahod via piece rate/per piece basis (hindi base sa oras ng nagawa kundi sa dami)
  • Government employees na nagtratrabaho rin sa pribadong sektor
  • Private school teachers

4. Sino ang mga hindi required mabigyan ng 13th month pay?

  • Managerial-level employees
  • Government employees na exclusive na nagtratrabaho lamang para sa gobyerno
  • Mga empleyado ng government-owned corporations at subsidiaries
  • Mga empleyado na commission-based, boundary-based, or per task basis tulad ng mga jeepney/tricycle drivers, freelancers, pati na rin ang mga kasambahay.

5. Lahat ba ng employer ay required magbigay nito?

Hindi lahat ng employer ay required magbigay ng 13th month pay. Tulad ng nakalagay sa sagot sa question #4, ang government; government-owned at government-controlled corporations; mga may empleyadong pang-personal na serbisyo; household employers; employers na kumikita based sa commission, boundary, or task-basis ay exempted sa batas ng pagbibigay ng 13th month pay sa kanilang mga empleyado.

6. Ano ang distressed employers?

Sila ay mga employers na nagkaroon ng malalaking pagkalugi, pati na rin ang non-profit institutions o organizations na nagkaroon ng mahigit sa 40% normal income loss sa loob ng magkasunod na 2 taon. Ngunit sa ngayon ay wala nang exempted sa pagbibigay ng 13th month pay, kahit pa ang mga employers na lubhang apektado ng nangyaring pagsasara o pagkalugi dahil sa pandemya.

7. Magkano ang dapat kong matanggap na 13th month pay? Ano ang pro-rated?

Ang kaukulang halaga na dapat matanggap ng mga empleyado para sa kanilang 13th month pay ay base sa kanilang basic pay o ang kanilang regular na kita. Pag sinabi namang pro-rated, ang pag-compute ng total na matatanggap ay base sa total na kinita ng empleyado sa mga buwan na nagtrabaho sya sa loob ng taon.

Halimbawa


EXAMPLE A (Perfect attendance, nagtrabaho ng isang buong taon)
Sahod per month = P20,000
Buwan na pumasok ang empleyado = 12 months

\begin{align*}\text{Total 13th month} &= \dfrac{\text{Sahod per month} \times \text{Buwan na pumasok}}{\text{12 months}}\\
&= \dfrac{\text{P20,000} \times \text{12 months}}{\text{12 months}} \\
&= \text{P20,000}
\end{align*}

Ang magiging 13th month pay para sa Example A ay P20,000


EXAMPLE B: PRO-RATED (Perfect attendance, hindi nagtrabaho ng buong taon)
Sahod per month = P20,000
Buwan na pumasok ang empleyado = 6 months

\begin{align*}\text{Total 13th month} &= \dfrac{\text{Sahod per month} \times \text{Buwan na pumasok}}{\text{12 months}}\\
&= \dfrac{\text{P20,000} \times \text{6 months}}{\text{12 months}} \\
&= \text{P10,000}
\end{align*}

Ang magiging 13th month pay para sa Example B ay P10,000


EXAMPLE C (may unpaid leaves, absences, deductions, nagtrabaho ng isang taon)
Sahod per month = P20,000
Buwan na pumasok ang empleyado = 12 months
Unpaid leaves, absences, deductions = P4,500

\begin{align*}
\text{Net amount} &= (\text{Sahod per month} \times \text{Buwan na pumasok})\\
&- \text{Unpaid leaves}\\
&- \text{Absences}\\
&- \text{Deductions}
\end{align*}

\begin{align*}
\text{Total 13th month} &= \dfrac{\text{Net amount}}{\text{12 months}} \\
&= \dfrac{\text{(P20,000 x 12 months)}- \text{P4,500}}{\text{12 months}} \\
&= \text{P19,625}
\end{align*}

Ang magiging 13th month pay para sa example C ay P19,625


EXAMPLE D: PRO-RATED (may unpaid leaves, absences, deductions, hindi nagtrabaho ng buong taon)
Sahod per month = P20,000
Buwan na pumasok ang empleyado = 4 months
Unpaid leaves, absences, deductions = P4,500

\begin{align*}
\text{Net amount} &= (\text{Sahod per month} \times \text{Buwan na pumasok})\\
&- \text{Unpaid leaves}\\
&- \text{Absences}\\
&- \text{Deductions}
\end{align*}

\begin{align*}
\text{Total 13th month} &= \dfrac{\text{Net amount}}{\text{12 months}} \\
&= \dfrac{\text{(P20,000 x 4 months)}- \text{P4,500}}{\text{12 months}} \\
&= \text{P6,291.67}
\end{align*}

Ang magiging 13th month pay para sa example D ay P6,291.67

8. Ako ay nagtratrabaho bilang contractual/agency-based. Makatatanggap ba ako ng 13th month pay?

Oo, basta kasama sa listahan ng nabanggit sa sagot sa question #3.

9. Hindi pa ako regular na empleyado, pero makatatanggap ba ako ng 13th month pay?

Tulad ng sagot sa question #8, oo.

10. Kasisimula ko pa lang sa trabaho ko. Qualified ba ako?

Kung ikaw ay nakapagtala na ng 1 month o higit pa na pagtratrabaho sa ilalim ng employer ay qualified ka nang makatanggap ng pro-rated na 13th month pay. Maaari itong macompute gamit ang equations sa Question #7.

11. Nagresign na ako sa trabaho ko bago magkabigayan ng 13th month pay. Makukuha ko pa ba iyon? Meron din ba akong makukuha sa bago kong employer kahit bago pa lang ako?

Required pa rin na magbigay ang ex-employer ng 13th month pay na naaayon sa naitalang buwan ng pagtratrabaho. Kadalasan ay isinasabay ito sa Final Pay. Para naman sa mga bagong empleyado, tulad ng sagot sa #10 ay makatatanggap ka ng pro-rated na 13th month pay basta naka 1 month o higit pa sa trabaho. Ang halagang dapat matanggap ay maaaring macompute gamit ang mga equation sa sagot sa Question #7.

12. Hindi ibinigay/ayaw ibigay ng employer/previous employer ang 13th month pay ko. Ano ang maaaring kong gawin?

Maaaring magfile ng complaint ang mga empleyado sa pinakamalapit na Regional Arbitration Branch ng DOLE na sumasakop sa lugar ng pinagtratrabahuhan bunga ng paglabag sa Presidential Decree No. 851. Haharap sa penalties at magbabayad ng damages sa mga apektadong empleyado ang mga employer na guilty sa paglabag sa nasabing batas.

13. Ang trabaho ko ay piece rate/pakyawan. Magkano ang dapat kong matanggap?

Tulad ng nakasaad sa Question #7, ito ay dedepende sa kinita ng empleyado. Maaaring gamitin ang mga equation na nakalista doon. Ang piece rate/pakyawan ay hindi dumedepende sa oras ng trinabaho kundi sa dami ng mga nagawa o natapos ng empleyado sa araw.

14. Kasama ba sa pagcompute ng magiging 13th month pay ang mga overtime ko?

Hindi. Bukod sa overtime, hindi rin kasama ang sick leave, maternity leave, allowances, monetary incentives/benefits, at holiday pay sa pagcompute ng 13th month pay.

Ang isinasama lamang ay ang Basic Pay at iba pang regular earnings ng empleyado.

15. Dati akong rank and file pero napromote ako sa managerial na position. May makukuha pa rin ba akong 13th month pay?

Ayon sa batas, required itong ipagkaloob sa mga Rank and File employees, ngunit nasa employer na kung magbibigay rin sila sa kanilang managerial employees. Hindi required ang employer na magbigay ng 13th month pay sa managerial.

16. Ang 13th month pay at Christmas Bonus ba ay iisa/parehas lang?

Hindi. Ang 13th month pay ay nasa batas o government-mandated, habang ang Christmas Bonus o anumang company benefits o incentives ay ang employer ang kusang nagbibigay.

16. Ang gobyerno ba ang nagbibigay ng 13th month pay?

Hindi. Nasa batas lamang ang 13th month pay ngunit ang papasan ng pagbibigay nito ay ang employer.

 


References

Presidential Decree No. 851, s. 1975. ‘REQUIRING ALL EMPLOYERS TO PAY THEIR EMPLOYEES A 13th-MONTH PAY.
Presidential Decree No. 851, s. 1975. ‘REQUIRING ALL EMPLOYERS TO PAY THEIR EMPLOYEES A 13th-MONTH PAY.
Department of Labor and Employment. ‘UNDERSTANDING 13TH MONTH PAY AND CHRISTMAS BONUS’.
Triple I Consulting. ‘How to Compute 13th Month Pay in the Philippines 2022’.
Omnipresent. ‘13th Month Pay in the Philippines: A Quick Guide for Employers’.
OneNetwork. ‘IT’S FINAL: 13th Month Pay Must Be Given Even By Distressed Companies Or Those That Shut Down’.