Q: Ako po si Steph, 33, may dalawang anak. Namasukan po ako bilang kasambahay noong medyo lumuwag na ang lockdown itong January 2022. Gusto ko pang magka-SSS, paano po ang aking gagawin?

A: Dahil sa Batas Kasambahay, karapatan mo ang maging miyembro ng SSS at magkaroon ng mga benepisyo ng isang miyembro (Tingnan ang BOX 3 para sa mga benepisyo).

Ang pag-apply para sa SSS ng mga kasambahay ay kasabay na rin ng PhilHealth (Philippine Health Insurance Corporation), at sa Pag-IBIG (Home Development Mutual Fund), sa ilalim ng isang unified system of registration and enrollment, o tinatawag na KURS (Kasambahay Unified Registration System).

Sa ilalim ng KURS ay isang form na lang ang kailangang punan para sa SSS, Philhealth, at Pag-IBIG.

BOX 1: KASAYSAYAN

Noong January 18, 2013 ay isinabatas ang Batas Kasambahay (RA No. 10361: An Act Instituting Policies for the Protection and Welfare of Domestic Workers), upang lalong pagtibayin ang layunin ng SSS na magkaroon ng protection at coverage ang mga Kasambahay, o Domestic Workers, tulad ng mga regular na empleyado. Sinumang kasambahay na tumatanggap ng sahod na di bababa sa P1,000.00 kada buwan at may edad na 60 anyos pababa ay saklaw nito.

May mga hakbang sa pag-apply.

STEP 1: Kumuha ng sumusunod na forms sa anumang SSS branch o service office o i-download sa mga website www.sss.gov.ph , www.philhealth.gov.ph , at www.pagibig.gov.ph .

 • Kasambahay Unified Registration Form (PPS-KUR Form). Maaari rin i-click ang link na ito para sa PPS-KUR form.

Ganito ang hitsura ng form:

 • Household Employer Unified Registration Form (PPS-HEUR1 Form)
 • Household Employment Unified Report Form (PPS-HEUR2 Form)

STEP 2: Punan ang mga form.

 • Ang PPS-KUR Form ay kailangang punan ng kasambahay
 • Ang PPS-HEUR1 at PPS-HEUR2 forms naman ay para sa amo o employer.

BOX 2: SINO ANG KASAMBAHAY?

Ang mga Kasambahay o Domestic Workers ay ang mga indibidwal na gumagawa ng mga trabahong pantahanan at pinasasahod para sa pag-render ng mga ganitong services. Kasama sa mga naturang gawain ay ang paglalaba, pagluluto, paglilinis, pagiging yaya, pati na rin ang iba pang maaaring iutos ng household employer. Ang Household Employer naman ang sinumang kumukuha ng serbisyo ng mga Domestic Workers.

STEP 3: Ihanda ang iba pang dokumento para makapagrehistro.

Maliban sa PPS-KUR Form para sa kasambahay, kakailanganin rin ng supporting documents. Maaaring magsubmit ng isang (1) primary document, o dalawang (2) secondary document kalakip ng PPS-KUR Form.

Ang mga primary documents ay ang sumusunod:

 • Birth certificate mula sa Philippine Statistics Authority (PSA, dating National Statistics Office)
 • Baptismal certificate mula sa simbahan
 • Driver’s license
 • Passport
 • Professional Regulation Commission (PRC) card
 • Seaman’s book

Kung walang primary documents ay maaaring magsubmit ng dalawa (2) sa mga sumusunod na secondary documents:

 • Birth or baptismal certificate of domestic workers’s child
 • ATM card bearing the cardholder’s name
 • ATM card and certification from the bank stating that the account number belongs to the cardholder, if name does not appear on the card
 • Bank account passbook
 • ID card from the local government units (ex. barangay, municipality, city)
 • Marriage contract
 • National Bureau of Investigation clearance
 • Police clearance
 • Postal ID
 • School ID
 • Senior citizen card
 • Tax Identification Number (TIN) card
 • Voter’s ID/Affidavit
 • Company ID
 • Sertipikasyon mula sa National Commission on Indigenous Peoples o mula sa Office of Muslim Affairs 16. Fisherman’s card mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources
 • Health o medical card
 • Temporary license o student permit mula sa Land Transportation Office
 • Transcript of school records

PAALALA

Kailangan ang original o certified true copy ng mga documents para sa verification. Kung hindi naman makakapagsubmit ng supporting documents ay mabibigyan pa rin ng SSS number ang miyembro dahil gagamitin ito para sa remittance ng contribution at household employer’s report. Makakapag-claim lamang ang mga miyembro ng benefits at privileges kung sila ay qualified at may kumpletong documents.

STEP 4: Mabibigyan ang kasambahay ng SSS number, at SSS Household employer number naman para sa employer.

Kailangan ng employer na magsubmit rin ng two (2) copies ng Employment Report (SS Form R-1A) at Specimen Signature Card (SS Form L-501) na maaaring i-download sa www.sss.gov.ph.

STEP 5: Pumunta ka at ang iyong employer (o ang representative niya) sa anumang branch o service office ng SSS para makapagregister, dala ang accomplished PPS-KUR form (para sa kasambahay), supporting documents, at PPS-HEUR1 form (para sa household employer).

Kung sakaling walang kumpletong dokumento ay hindi mabibigyan ng UMID (Unified Multi-purpose Identification) card ang miyembro, at sya ay mabibigyan lamang ng “Temporary membership status”.

Kung representative lang ng amo mo ang makakasama sa pag-process, kailangan ng Letter of Authorization na may pirma ng household employer at valid ID ng representative ng amo mo.

STEP 6: Magbayad ng kontribusyon.

Magkano ang contribution na babayaran ng kasambahay at ng household employer?

Kung ang kasambahay ay sumasahod ng mas mababa pa sa P5,000 kada buwan, ang household employer ang magbabayad ng kabuuan ng contribution.

Kung P5,000 pataas kada buwan naman ay may share ang kasambahay sa pagbabayad, at ito ay ikakaltas na ng household employer sa sahod, at saka isasama sa ibabayad kasama ang employer’s share.

Ang employer ay kailangan rin magbayad ng Employees’ Compensation contribution (P10 kada buwan kung ang sahod ng kasambahay ay mababa sa P14,750, at P30 naman kung P14,750 pataas.)

BOX 3: MGA BENEPISYO

Ito ang mga SSS benefits na maaaring makuha ng mga kasambahay:

 • Sickness Benefit
 • Maternity Benefit
 • Disability Benefit
 • Retirement Benefit
 • Death Benefit
 • Funeral Benefit
 • Benefits under the Employee’s Compensation (EC) Program
 • Unemployment Benefit
 


PAALALA

Maaari lamang makuha ng mga miyembro ang benefits kung qualified at may kumpletong documents sa pagproseso. Ang pagkakaroon ng SSS Number ay hindi garantiya para sa pagkakaroon ng benefits.

Ilang percent ang dapat na ihulog bilang contribution?

Ang bagong SSS contribution rate ay 13% ng sahod, kung saan ang 4.5% ay mula sa kasambahay, at 8.5% naman mula sa household employer. Ang monthly salary credits na pagbabasihan ng 13% ay naglalaro ngayon mula P3,000-P25,000.

Table 1. Contribution rate sa SSS

Contribution Share
Employee share 4.5%
Employer share 8.5%
Total 13.0%
Source: SSS.

 

Tuwing kailan ang paghuhulog ng contribution?

Ito ay ibabase sa Household Employer ID number ayon sa schedule na ito:

Table 2. Schedule ng pagbabayad ng contribution

Kung and ika-10 numer ng Household Employer ID No. ay nagtatapos sa: Deadline ng pagbabayad (pagkatapos ng naaangkop na buwan)
1 o 2 ika-10 araw ng buwan
3 o 4 ika-15 araw ng buwan
5 o 6 ika-20 araw ng buwan
7 o 8 ika-20 araw ng buwan
9 o 0 huling araw ng buwan
Source: SSS.

 

Mga dagdag paalala sa pagbayad
Kung sakaling ang payment deadline ay matapat ng Saturday, Sunday, or national holiday, maaring magbayad sa susunod na working day. Ang late payments ay may karampatang penalties kaya mainam na magbayad sa takdang panahon.

Ang contribution ay maaaring bayaran sa mga SSS Tellering Counters, Bank Collection Partners, and Nonbank Collection Partners.

Real-time processing na ang mga contribution kaya ito ay magrereflect agad upon payment na maaaring makita sa pamamagitan ng Electronic Contribution Collection List (e-CCL) via SSS online.

Nakadetalye ang steps para sa e-CCL sa link na ito: https://www.sssguides.com/employers-guide-creating-electronic-contribution-collection-list-e-ccl-sss/

Para sa karagdagang paglilinaw ay maaaring bumisita sa website na ito: www.sss.gov.ph.


Sources

SSS Gabay sa pagsaklaw sa mga kasambahay (bilingual).
https://www.sss.gov.ph/sss/DownloadContent?fileName=2018_GABAY_SA_KASAMABAHAY_FINAL-June28.pdf

How to register for the kasambahay unified registration system.
https://www.sssguides.com/register-kasambahay-unified-registration-system/

SSS Contribution Schedule 2022.
https://sssinquiries.com/contributions/sss-contribution-schedule-2022/

Kasambahay Unified Reg Form.
https://www.sss.gov.ph/sss/DownloadContent?fileName=SSSForm_Unified_Registration_Form_Kasambahay.pdf

Employer’s guide: creating an electronic contribution collection list (e-CCL).
https://www.sssguides.com/employers-guide-creating-electronic-contribution-collection-list-e-ccl-sss/

New contribution schedule.
https://www.sss.gov.ph/sss/DownloadContent?fileName=2021-CONTRIBUTION-SCHEDULE.pdf