Nag-freelancer ka ba dahil sa pandemya? Pros & Cons

Katakot-takot na problema ang dinulot ng Covid-19 sa buong mundo, di lang sa Pinas. Dito, lubhang apektado ang lahat dahil sa iba’t ibang CQ (community quarantine) na bara-barang pinataw habang pinapalabas na pasaway ang mga hindi makasunod sa magulong classification ng quarantine. Marami ang…

Read More


Araw ng Kagitingan: The untold story of resistance and bravery of the working people

For most Filipinos not aware of US objectives in the Pacific Rim, its return to reclaim the Philippines from Japanese occupation through excessive bombing was an acceptable price to pay for what was thought as liberation. Some 100,000 Filipino civilians died in the retake, the business district of…

Read More