Nag-freelancer ka ba dahil sa pandemya? Pros & Cons

Katakot-takot na problema ang dinulot ng Covid-19 sa buong mundo, di lang sa Pinas. Dito, lubhang apektado ang lahat dahil sa iba’t ibang CQ (community quarantine) na bara-barang pinataw habang pinapalabas na pasaway ang mga hindi makasunod sa magulong classification ng quarantine. Marami ang…

Read More